Общи Условия

1. Правила за използване на сайта
ВиВ ООД (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на този интернет сайт (наричан по-долу „Сайт“) ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в него само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки, патенти или други законови разпоредби.

2. Права и отговорности на страните
Предлаганите стоки и материали в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. VIV.BG не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали или услугите на този Сайт. VIV.BG има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като VIV.BG не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

3. Ограничение на отговорността
viv.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е претърпени вреди и щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение от viv.bg за възможност да възникнат такива вреди.

4. Информация от потребителите
Ние не искаме да получаваме конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт.
Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до VIV.BG с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Пазаруването не е обвързано със задължителна регистрация, за това имате право сами да прецените кой начин на пазаруване да изберете. При пазаруване с регистрация получавате преимуществото, че еднокаратно въвеждате своите данни и при следващо пазаруване те автоматично ще бъдат попълнени. Ние използваме личната информация, с цел да се установят по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

5. Рекламация
Всички стоки  са предмет на вътреобщностна търговия, съобразена със Закона за акцизите и данъчните складове.Ние отговаряме за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите. При несъответсвие на потребителската стока с договора за продажба, потребителите имат право да предявят рекламациина стоките предлагани в този интернет магазин. При предявяване на рекламация, представител на магазина може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазина. При предявяване на рекламацията на стоката потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава устно или писмено срещу документ, на който се основава претенцията. Ние приемаме рекламацията, ако тя е предявена своевременно – при получаването на стоката или в рамките на 3 (три) работни дни след доставката. Ако от наша страна приемем, че рекламацията е основателна, тя ще бъде удовлетворена съгл. чл.113 и 114 от ЗЗП. Ако при получаване на стоката клиентът установи, че същата не съответства на заявената, то тя може да бъде подменена с друга, но РАЗХОДИТЕ ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДМЯНА СА ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА. При връщането на стоки поради отказ от страна на клиента, и с предварително съгласуване от наша страна, куриерските услуги по транспортирането на стоката от магазина до клиента и обратно са изцяло за сметка на клиента. Отказът за приемане на доставена стока от страна на клиента, при направена поръчка в магазина, без реална основателна причина, подлежи на съдебна отговорност.

6. Промяна на цени на стоки
Запазваме си правото да променяме цените по свое усмотрение по всяко време без да дължим предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, THEWHISKYSHOP.BG има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от него, ако има такива.

7. Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки и са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

8. Общи бележки
ВиВ ООД управлява този сайт от офиса си в гр. Плевен, България и декларира, че материалите или услугите в него не са подходящи или достъпни за потребители извън България. ВиВ ООД може да променя тези условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикацията.

9. Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП и ЗЕТ, ние сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Име и адрес на управление: ВиВ ООД, гр. Плевен, улица Дойран 53в, Тел: 0876 331 444 ; 0888674636, e-mail:  viv_ltd@abv.bg Булстад: БГ114 515 381
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. Цената на стоките е изписана с включено ДДС и е посочена на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката „Доставка и плащане”.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в „Доставка и плащане”.
7. Начините за плащане за подробно указани в рубриката „Доставка и плащане”.
8. Изискване за регистрация на клиент

10. Процедура за пазаруване
Поръчка, направена през уеб-сайта представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, „подлежаща на разглеждане“. При оформянето на покупката от клиента се изисква:
– Да имате навършени 18 години
– Да сте се съгласили с настоящите Условия за ползване
– Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма
– Да сте активирали изпълнението на поръчката чрез отбелязване на съответната кутийка, че е съгласен да плати съвкупната цена на продукта/те, заедно със стойността на доставката и/им. Натискане на бутона „Потвърждавам“. Чрез натискане на бутона „Потвърждавам“ клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия и потвърждава, че приема да заплати стойността на покупката.
– Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
– След получаване на валидна поръчка наш представител се свързва с Клиента по телефон или e-mail, за да го уведоми за:
а) наличността на поръчаните артикули;
б) цената за доставка на стоката;
в) срок за доставка на стоката.
В телефонният разговор (или по e-mail) Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки. Поръчки, направени през почивни дни (събота, неделя или празници) се обработват през първия работен ден.

11. Отказ от стоката
Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 3 работни дни от получаване на стоките в случай, че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който са получени при условията по чл.55 от ЗЗП. При отказ от страна на потребителя да приеме стоката той е длъжен да я изпрати обратно на viv.bg в 7-дневен срок. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазина. Разходите за куриерски услуги по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента. ВиВ ООД се задължава да върне заплатената сума за продукта, без сумите платени за доставка на куриера, в 14-дневен срок, който започва да тече от реалното получаване на стоката, от която потребителят се е отказал. При получаване купувачът трябва да прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно интернет магазина. Ако купувачът не направи това, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

12. Правно регулиране
Приложимото право в отношенията между Доставчика (ВиВ ООД) и потребителите на този интернет магазин е българското законодателство. За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата е-mail и телефони. Ваша е отговорността да проверявате тези Условия за ползване във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Условия за ползване.